Pentru atingerea obiectivelor sale, APCIAS dezvoltă următoarele ACTIVITATI:

Elaborarea, în urma consultarilor cu mediul de afaceri, de programe, campanii, interpelari, scrisori deschise si propuneri de îmbunatatire a activitatii diferitelor institutii din România cu scopul întăririi capacității administrative, al respectării drepturilor constituționale ale persoanelor fizice și juridice și al respectării democrației și statului de drept.

Campanii de încurajare a spiritului antreprenorial, de promovare a investițiilor în România și de educare a start-up-urilor în privinta drepturilor și obligatiilor ce le revin, în raport cu normele de drept intern și european.

Participarea la consultări institutionale menite să informeze mediului de afaceri asupra bunelor practici europene ce urmează a fi implementate în România, dar și asupra strategiilor guvernamentale de dezvoltarea a mediului de afaceri ce urmează a fi puse în practică.

Monitorizarea procesului legislativ și implicarea în acest proces prin participarea la consultari publice, mese rotunde și orice alte manifestări cu scopul de a proteja interesele mediului economic.

Conștientizarea autorităţilor publice asupra necesității dialogului civic cu mediul de afaceri si organizarea de evenimente cu acest scop.

Organizarea si participarea la diferite întâlniri, congrese, simpozioane, conferinte, mese rotunde si orice alte intrevederi între companii şi reprezentanţii statului si autorităţilor publice și elaborarea de Cărți Albe pe diferite teme de interes pentru mediul economic.

Organizarea de dezbateri şi sondaje de opinie pe probleme de interes public avand ca temă de principală îmbunatatirea și dezvoltarea mediului de afaceri.

Încheierea de protocoale de colaborare pentru dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu institutiile si autorităţile publice nationale și europene pe teme de interes pentru democratie, statul de drept, respectarea legii, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, promovarea investitiilor și prevenirea abuzurilor.

Realizarea de campanii naționale și locale pentru îmbunătăţirea și corecta aplicare a cadrului legislativ și sancționarea coruptiei și a derapajelor de la statul de drept.

Instituirea unor premii anuale pentru activităţi civice, didactice, publicistice sau institutionale cu impact semnificativ în zona mediului de afaceri.

Acordarea de burse pentru merite speciale în promovarea democraţiei participative, a statului de drept, a eradicării corpuției și abuzurilor statului si pentru elaborarea de strategii inovative de dezvoltare durabila a mediului de afaceri.

Realizarea de aliante strategice cu orice entitati ce pot contribui la protejarea intereselor companiilor si dezvoltarea mediului de afaceri, inclusiv prin încheierea de protocoale de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate; 

Sprijinirea şi apărarea intereselor membrilor, susținatorilor şi voluntarilor APCIAS, prin orice mijloace si activităţi necesare, desfăşurate conform legislaţiei în vigoare.

In vederea realizării misiunii noastre, APCIAS va beneficia de suportul neconditionat al membrilor și simpatizanților, va angaja personal calificat si va contracta specialiști pe diferite domenii, capabili să contribuie la aducerea la indeplinire a misiunii propuse.

Realizarea de campanii de strângere de fonduri necesare indeplinirii obiectivelor propuse, din orice surse publice sau private permise de lege, precum și prin accesarea de programe de finantare europene sau internaționale.