Pentru îndeplinirea misiunii APCIAS ne propunem următoarele OBIECTIVE:

Obiectivul dezvoltarii democratiei și statului de drept, prin protejarea drepturilor companiilor se va aduce la indeplinire prin acțiuni ferme, luari de poziție chiar actiuni in justitie, introduse atat in mod independent cat și în sustinerea cauzelor potențialelor victime ale abuzurilor.

Implicarea companiilor locale și internaționale, precum și a cetăţenilor angajați în sectorul privat, în elaborarea deciziilor şi politicilor publice privind dezvoltarea mediului de afaceri, pentru  rezolvarea problemelor comunităţii antreprenorilor, protectia drepturilor angajatilor și stoparea potențialelor abuzuri din partea instituțiilor statului.

Realizarea controlului civic în privinţa funcţionării pe principii democratice a instituţiilor publice cu scopul de a proteja democrația și statul de drept prin eliminarea eventualelor abuzuri instituționale și a potentialelor atacuri concertate asupra anumitor companii, ai căror zeci, sute sau chiar mii de angajați reprezintă adevăratele victime.

În vederea protejării democratiei și statului de drept, în cazul constatării încalcarii drepturilor companiilor sau ale cetățenilor angajați ai acestor companii, APCIAS va formula actiuni in justitie atat in mod independent cat și în sustinerea cauzelor potențialelor victime ale abuzurilor.

APCIAS LOCAL GRUP (LG) reprezinta manifestari la nivel local ce functionează in regim de grupuri de initiativa cu regim autonom. Aceste grupuri pot decide în privinţa integrării lor în programele iniţiate de APCIAS pe plan naţional. În cazul în care se acceptă implicarea într-un asemenea program, cel puţin o parte din bugetul local necesar va fi asigurat, în limitele disponibilului, prin bugetul naţional al Asociaţiei.

De asemenea, APCIAS LG pot iniţia programe locale dacă acestea nu contravin misiunii Asociaţiei. În acest caz, o parte din bugetul programului local poate fi finanţat în limita disponibilului de la bugetul Asociaţiei. 

Activităţile din cadrul programelor Asociaţiei sunt desfăşurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii Asociaţiei sau orice alte persoane fizice sau juridice ce se alătură acesteia. Pentru susținerea financiara a programelor asociatia va aloca din resurdele sale financiare bugete dedicate fiecărui program, proiect sau campanie.