APCIAS  salută preocuperea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (denumită în continuare ANPC) de modernizare a instituției prin promovarea unei inițiative legislative menită să modifice regimul juridic al instituției și să extindă sfera de competență și de acțiune a autorității publice responsabile cu aplicarea legilor care protejează interesele consumatorilor, însă respectarea Constituției ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate organele statului implicate în acest demers.

                 La nivelul Uniunii Europene, autoritățile responsabile cu aplicarea legilor care protejează interesele consumatorilor, așa cum este și cazul ANPC, se află în subordinea Guvernului sau a diferitelor Ministere cu atribuții în domeniu. 

                 Regimul juridic al autorităților similare la nivel European

                 În Germania, autoritatea cu atribuțiuni similare ANPC este Oficiul Federal pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentelor (BVL), care este o autoritate federală independentă superioară sub autoritatea Ministerului Federal al Alimentației, Agriculturii și Protecției Consumatorilor.

                 În Franța, autoritatea cu atribuțiuni similare ANPC este Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, direcție ce se afla sub autoritatea Ministerului Economiei, Finanțelor și Industriei.

                 În Italia, ministerul responsabil pentru politicile de consum este Ministerul Dezvoltării Economice, a cărui sarcină principală este asigurarea protecției consumatorilor în domeniile concurenței și a pieței, în cadrul căruia funcționează AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

                 Regimul juridic actual al ANPC

             În prezent ANPC este autoritate publică în subordinea Guvernului, care coordonează și realizează strategia și politica Guvernului României în ceea ce privește aplicarea legilor privind protecția consumatorilor în România, prevenind și luptând împotriva practicilor care aduc atingere vieții, sănătății, siguranței fizice sau economice ale consumatorilor. 

                 Sfera responsabilităților ANPC

                 Responsabilitățile legale principale ale ANPC în domeniul protecției consumatorului sunt atribuțiuni din sfera administrației publice, specifice puterii executive: 

Dezvoltarea cooperării cu societatea de afaceri pentru promovarea și protecția interesului consumatorilor,

Aplicarea efectivă a normelor de protecție a consumatorilor prin efectuarea acțiunilor de control a operatorilor economici, pentru a asigura cerințele de siguranță și / sau conformitate pentru produse și servicii, o pentru a proteja drepturile consumatorilor și interesul economic la furnizarea produselor și serviciilor, inclusiv servicii de interes public și servicii financiare,

Rezolvarea reclamațiilor consumatorilor și îmbunătățirea acțiunilor de gestionare și control a reclamațiilor pentru soluționarea reclamațiilor consumatorilor și crearea unui cadru legislativ care să permită mecanisme alternative de soluționare a litigiilor prin mediere,

Cooperarea cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale și cu Statele membre sau țările candidate la UE, pentru a efectua acțiuni de control,

Cooperarea, ca punct de contact național pentru schimbul rapid de informații cu privire la produsele periculoase, cu birourile sale teritoriale și cu alte persoane publice centrale și locale organele de administrare sau cu punctele de contact MS RAPEX,

Modificarea regimului juridic al ANPC încalcă art 62 din Constituția României

                 Prin proiectul de lege propus, ANPC intenționează să își modifice regimul juridic actual de autoritate publică în subordinea puterii executive, respectiv a Guvernului,  transformându-se într-o autoritate automomă de specialitate aflată în subordinea puterii legislative, respectiv a Parlamentului.

             Prin conferirea unui organism aflat în subordinea Parlamentului a unor atributiuni de intermediar intre oparetorii economici si autoritatile administratiei publice se depaseste rolul constitutional al Parlamentului prevăzut de art.62. și urm din Constituție, intrucat în mod indiect, prin intermediul ANPC, autoritate cu rol de coordonare, realizare și control a strategiei și politicilor publice în ceea ce privește aplicarea legilor privind protecția consumatorilor, Parlamentul ar fi pus in situatia preluarii unor competente/ sarcini specifice administratiei, devenind în mod indirect un negociator al diverselor interese economice.

                 Parlamentul României are conform art 62 din Constituția României o functie eminamente legislativa, iar autoritățile aflate în subordinea sa trebuie să se subsumeze acesteia, legea neputandu-le conferi acestora si alte drepturi/ obligatii specifice puterii executive.

             Aceste argumente se subsumează și poziției oficiale a Curții Constituționale, care a retinut în mod constant faptul ca parlamentarii nu au dreptul nici direct și nici indirect, prin intermediul organismelor din subordine, “sa intermedieze/ mijloceasca nici relatia dintre cetateni si organele administratiei publice centrale si locale si serviciile si directiile din subordinea acestora, in sens de control al activitatii acestora din urma, si nici relatia dintre alesii locali si autoritatile publice centrale, dintre potentialii investitori si autoritatile publice locale, in sens de reprezentanti ai alesilor locali/ investitorilor, intrucat aceste activitati reprezinta, in realitate, fie o forma nepermisa de control parlamentar, fie o arogare de drepturi care denatureaza mandatul parlamentar si care se constituie intr-un veritabil impediment in relatia directa a alesilor locali/ investitorilor cu administratia centrala sau locala. In schimb, pot lua cunostinta de problemele comunitatii in formele prescrise de lege, insa relationarea in raport cu aceasta sfera a puterii executive se realizeaza pe calea controlului parlamentar.”

                 Față de aceste argumente de natură constituțională, pentru menținerea separației puterilor în stat, este important să fie respins proiectul propus.

News Reporter